Βενετία Πλοία

Χάρτης

Ανάκτηση υπολογισμού

Βενετία Διαδρομές

 • Corfu έως Venice / Venice έως Corfu
  όχι τακτικοί διάπλοι
  24 ώρα 45 λεπτά
 • Igoumenitsa έως Venice / Venice έως Igoumenitsa
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  25 ώρα 30 λεπτά
 • Igoumenitsa έως Venice / Venice έως Igoumenitsa
  2 διαδρομές καθημερινά
  25 ώρα 30 λεπτά
 • Patras έως Venice / Venice έως Patras
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  32 ώρα 1 λεπτά
 • Patras έως Venice / Venice έως Patras
  2 διαδρομές καθημερινά
  31 ώρα 30 λεπτά
 • Piran έως Venice / Venice έως Piran
  Το Venezia πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Piran - Venice
  1 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  2 ώρα 45 λεπτά
 • Porec έως Venice / Venice έως Porec
  Το Venezia πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Porec - Venice
  5 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  2 ώρα 45 λεπτά
 • Pula έως Venice / Venice έως Pula
  Το Venezia πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Pula - Venice
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  3 ώρα 30 λεπτά
 • Rovinj έως Venice / Venice έως Rovinj
  Το Venezia πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Rovinj - Venice
  5 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  3 ώρα 45 λεπτά
 • Umag έως Venice / Venice έως Umag
  Το Venezia πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Umag - Venice
  1 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  2 ώρα 30 λεπτά

Πρόσφατες τιμές

Διαδρομή τιμή Λεπτομέρειες Fare
Igoumenitsa - Venice
(ANEK Superfast)
€438
 • κρατημένο: Saturday, December 14, 2019
 • Ταξίδι: Saturday, February 1, 2020 (μονή διαδρομή)
 • Αυτοκίνητο + 2

Προσφορές

 • Βενετία Πλοία
 • Βενετία Πλοία
 • Βενετία Πλοία

Βενετία χάρτης

Δείτε χάρτη

Διεύθυνση λιμένα

ANEK Superfast

Fusina Ferry Terminal, Via dellâ Elettronica, 30176 Fusina (Venezia), Italy

Atlas Kompas

S. Basilio Terminal, Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo, Venice, 30123 Venezia, Italy

Minoan Lines

Venice Ro-Port MoS S.C.p.A., Via Autostrade del Mare (Via dell'Elettronica s.n.c.), 30176, Venezia - Fusina

Commodore Cruises

30123, Venezia, Italy

Venezia

Stazione Marittima San Basilio, 30123 Venezia, Italy