Πιθηκούσα Πλοία

Χάρτης

Ανάκτηση υπολογισμού

Πιθηκούσα Διαδρομές

 • Naples έως Ischia / Ischia έως Naples
  Το Alilauro πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Naples - Ischia
  9 διαδρομές καθημερινά
  1 ώρα
  Πάρτε τιμή
 • Πιθηκούσα Πλοία
 • Πιθηκούσα Πλοία
 • Πιθηκούσα Πλοία

Πιθηκούσα χάρτης

Δείτε χάρτη

Διεύθυνση λιμένα

Alilauro

Via Iasolino, Ischia, 80077, Italy

Medmar

Ischia Porto, Via Iasolino, Ischia, Italy