Ηγουμενίτσα Πλοία

Χάρτης
 • Ηγουμενίτσα
  Συγκρίνετε τις ώρες και τις τιμές για το Ηγουμενίτσα

  Βρείτε τους καλύτερους ναύλους στο AFerry

 • Ηγουμενίτσα
  Γίνετε μέλος εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών

  Γίνετε μέλος εκατομμυρίων ικανοποιημένων πελατών

Ανάκτηση υπολογισμού

Ηγουμενίτσα Διαδρομές

 • Ancona έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Ancona
  6 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  15 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Ancona έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Ancona
  7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  16 ώρα
  Πάρτε τιμή
 • Bari έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Bari
  7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  8 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Bari έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Bari
  6 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  12 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Brindisi έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Brindisi
  Το European Seaways πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Brindisi - Igoumenitsa
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  2 ώρα 56 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Brindisi έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Brindisi
  Το Grimaldi Lines πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Brindisi - Igoumenitsa
  1 διαδρομές καθημερινά
  7 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Corfu έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Corfu
  Το European Seaways πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Corfu - Igoumenitsa
  1 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  1 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Venice έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Venice
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  1 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή
 • Venice έως Igoumenitsa / Igoumenitsa έως Venice
  2 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
  2 ώρα 30 λεπτά
  Πάρτε τιμή

Ηγουμενίτσα χάρτης

Δείτε χάρτη

Διεύθυνση λιμένα