Καραβια προς Ιαπωνία

Χάρτης

Ανάκτηση υπολογισμού

Προσφορές

Ταξιδιωτικές συμβουλές από το Coronavirus

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε τη στιγμή που έχουμε λάβει τις ίδιες πληροφορίες από τους Ακτοπλοϊκούς. Η κατάσταση αλλάζει ταχύτατα και θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον ιστότοπο ενημερωμένο μόλις λάβουμε ενημερώσεις από τις εταιρείες πορθμείων.

Ιαπωνία Ώρες για Ferries & Πληροφορίες για ακτοπλοία

 • Εγχώριες διαδρομές στην Ιαπωνία

  • Beppu - Osaka
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Beppu - Osaka
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Ibusuki - Kagoshima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Ibusuki - Kagoshima
   2 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Ibusuki - Nishinoomote
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Ibusuki - Nishinoomote
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Ibusuki - Yakushima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Ibusuki - Yakushima
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Ibusuki
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Kagoshima - Ibusuki
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • 3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Nishinoomote
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Kagoshima - Nishinoomote
   6 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Osaka
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Kagoshima - Osaka
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Yakushima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Kagoshima - Yakushima
   6 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Kagoshima - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Naha
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kametoku - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Kobe - Oita
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Kobe - Oita
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Naha
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Motobu - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naha - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Naha
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Naze - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Nishinoomote - Ibusuki
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Nishinoomote - Ibusuki
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Nishinoomote - Kagoshima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Nishinoomote - Kagoshima
   6 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Nishinoomote - Yakushima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Nishinoomote - Yakushima
   3 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Oita - Kobe
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Oita - Kobe
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Osaka - Beppu
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Osaka - Beppu
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Osaka - Kagoshima
   Το Sunflower Ferry πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Osaka - Kagoshima
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Naha
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Wadomari - Yoron
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yakushima - Ibusuki
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Yakushima - Ibusuki
   7 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yakushima - Kagoshima
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Yakushima - Kagoshima
   6 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Yakushima - Nishinoomote
   Το Tane Yaku Jetfoil πραγματοποιεί διαδρομές με πορθμεία στη διαδρομή Yakushima - Nishinoomote
   3 διαδρομές καθημερινά
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Kagoshima
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Kametoku
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Motobu
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Naha
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Naze
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή
  • Yoron - Wadomari
   3 διασταυρώσεις εβδομαδιαίως
   Πάρτε τιμή

Πρόσφατες τιμές

Διαδρομή τιμή Λεπτομέρειες Fare
Kagoshima - Naha
(Marix Line)
€767
 • κρατημένο: Thursday, September 3, 2020
 • Ταξίδι: Sunday, September 13, 2020 (μονή διαδρομή)
 • Αυτοκίνητο + 1
Motobu - Kagoshima
(Marix Line)
€261
 • κρατημένο: Monday, September 7, 2020
 • Ταξίδι: Saturday, September 19, 2020 (μονή διαδρομή)
 • 2 Ενήλικες (Πεζός επιβάτης)
Naha - Kagoshima
(Marix Line)
€126
 • κρατημένο: Wednesday, August 19, 2020
 • Ταξίδι: Friday, September 25, 2020 (μονή διαδρομή)
 • 1 Ενήλικες (Πεζός επιβάτης)